top of page

PRIVACY POLICY

Privacy policy Route Royaal Marketing

Route Royaal Marketing hoeft niet alles te weten dus verzamelen we het liefst zo min mogelijk informatie over onze klanten. Toch is dat soms wel nodig om contact te kunnen onderhouden, facturen te sturen of voor de leuke kerstkaart aan het einde van het jaar. Route Royaal Marketing zal daarom zorgen dat:

 • We de persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden in deze privacy verklaring.

 • We de persoonlijke gegevens zonder gegronde reden niet delen met andere partijen.

 • We de persoonlijke gegevens beschermen alsof het onze eigen gegevens zijn.

 • We de persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk zijn om de doeleinden in deze privacy verklaring te halen.

 

Welke gegevens verwerkt Route Royaal?​

Naam en adresgegevens

Voor correspondentie en facturen bewaren we naam, adres en woonplaats. Daarnaast doen we dit ook omdat het gewoon handig is elkaar bij de voornaam aan te spreken.

Bedrijfsgegevens
Gekoppeld aan deze bovenstaande naam en adresgegevens bewaren wij de bedrijfsgegevens. Het gaat hierbij om naam van het bedrijf en de vestigingsplaats.

E-mail adres
E-mail adressen worden gebruikt voor digitale correspondentie en om facturen digitaal op te sturen. E-mail adressen kunnen ook gebruikt worden voor nieuwsbrieven om up-to-date te blijven met de ontwikkelingen en werkzaamheden van Route Royaal Marketing. Natuurlijk hoort hier de optie bij om uit te schrijven van deze nieuwsbrieven.

Telefoonnummer
Telefoonnummers gebruiken we voor het opnemen van contact of om input te vragen tijdens het werken aan projecten van deze klanten.

Betaalgegevens
We slaan rekeningnummers op om te zorgen voor een correcte en snelle afhandeling van het financiële verkeer tussen Route Royaal Marketing en de debiteuren/crediteuren.

Login gegevens
 Voor sommige geleverde diensten van Route Royaal Marketing zullen er wachtwoorden aangemaakt worden, zoals bijvoorbeeld het inloggen op de admin pagina van een geleverde website. Deze gegevens zullen na drie maanden verwijderd worden zodat Route Royaal Marketing niet meer op deze website kan inloggen. Wanneer een klant wil dat Route Royaal inlogt om op deze website aanpassingen te maken zal deze het wachtwoord opnieuw moeten verstrekken.

Doeleinden van de gegevensverwerking​

Route Royaal Marketing verwerkt persoonsgegevens natuurlijk niet zonder achterliggende redenen, maar heeft ze nodig voor:

 • Het aangaan en uitvoeren van opdrachten door de klanten verstrekt.

 • Het opnemen van contact: voor, tijdens of na het uitvoeren van een opdracht maar ook voor de acquisitie en after-sales van deze opdrachten.

 • Het behandelen van feedback, voor een gezonde relatie.

 • Het versturen van facturen na afloop van het uitvoeren van de opdrachten.

 • Hier bieden van service na het opleveren van projecten.

Route Royaal Marketing zal niet de persoonsgegevens voor andere doeleinden gebruiken dan degene die hierboven besproken zijn, tenzij daar vooraf toestemming voor is gegeven of wij er wettelijk toe verplicht zijn.

Derde partijen​

Route Royaal Marketing zal nooit persoonsgegevens verkopen aan derde partijen. We zullen gegevens alleen met anderen delen in de volgende gevallen:

 

 • Bankbetalingen zullen via ABN AMRO lopen.

 • E-mail verkeer loopt via TRANS-IP met versleutelde SSL-certificaten.

 • De opmaak van offertes en facturen wordt gedaan met GOOGLE DOCS, hier zullen naam, adres en bedrijfsgegevens in gebruikt worden.

 • Ingevulde contactformulieren op deze website worden verzonden via WIX.COM.

 • Administratie wordt bijgehouden door ADMINISTRATIEBUREAU VAN ROOY in Krimpen a/d Lek.

 

Cookies​

Website bezoek wordt door middel van cookies gevolgd samen met GOOGLE ANALYTICS waarmee statistieken worden verzameld over het bezoek op de Route Royaal Marketing website.

 

Privacy rechten​

Als klant van Route Royaal heb je enkele handige privacyrechten tot je beschikking. Je kan vragen om een inzage in of correctie, verplaatsing of verwijdering van je persoonsgegevens. Daarnaast is het mogelijk om te vragen verdere verwerking van je gegevens tijdelijk stil te zetten of zelfs bezwaar te maken.

Wil je deze rechten inzetten neem dan contact op met info@routeroyaal.nl

Het is ook mogelijk contact op te nemen om een klacht in te dienen over iets waar je niet tevreden over bent. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens aan te kloppen, de Nederlandse waakhond van de privacywetgeving.

bottom of page